NGÀY 11 THÁNG 06 - 2015
BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ XE MAZDA
 

 

CẤP BẢO DƯỠNG

HẠNG MỤC

MAZDA 2

1.5 AT/MT

MAZDA 3 
1.6/2.0 AT

MAZDA 3 
1.6 MT

BT 50D

3.2 AT

BT 50D

2.2 MT

CẤP NHỎ

(5.000 Km)

Công

158.400

158.400

158.400

198.000

198.000

Vật tư

547.070

559.800

521.610

1.286.140

1.143.580

Tổng cộng

705.470

718.200

680.010

1.484.140

1.341.580

CẤP TRUNG BÌNH

(10.000 Km)

Công

334.400

334.400

334.400

396.000

396.000

Vật tư

1.181.660

1.268.960

1.178.770

1.877.240

1.734.680

Tổng cộng

1.516.060

1.603.360

1.513.170

2.273.240

2.130.680

CẤP TRUNG BÌNH LỚN

(20.000 Km)

Công

404.800

404.800

404.800

534.600

534.600

Vật tư

1.916.270

2.045.260

1.955.070

3.480.640

3.342.200

Tổng cộng

2.321.070

2.450.060

2.359.870

4.015.240

3.876.800

CẤP LỚN
(40.000 Km)

Công

704.000

704.000

704.000

990.000

990.000

Vật tư

8.717.270

7.431.270

6.591.670

7.715.110

9.799.800

Tổng cộng

9.421.270

8.135.270

7.295.670

8.705.110

10.789.800

 

CẤP BẢO DƯỠNG

HẠNG MỤC

MAZDA 6

2.0 AT

MAZDA 6

2.5 AT

CX5 2.0 AT

4WD

CX9 3.7 AT

4WD

CẤP NHỎ

(5.000 Km)

Công

178.200

178.200

178.200

220.000

Vật tư

559.800

597.990

559.800

632.210

Tổng cộng

738.000

776.190

738.000

852.210

CẤP TRUNG BÌNH

(10.000 Km)

Công

376.200

376.200

376.200

440.000

Vật tư

1.281.690

264.950

1.226.760

1.354.160

Tổng cộng

1.657.890

1.641.150

1.602.960

1.794.160

CẤP TRUNG BÌNH LỚN

(20.000 Km)

Công

455.400

455.400

534.600

440.000

Vật tư

2.003.060

2.041.250

2.003.060

2.024.660

Tổng cộng

2.458.460

2.496.650

2.537.660

2.464.660

CẤP LỚN
(40.000 Km)

Công

792.000

792.000

831.600

1.100.000

Vật tư

7.857.590

6.297.750

6.217.260

8.477.647

Tổng cộng

8.649.590

7.089.750

7.048.860

9.577.647

 

* Giá trên đã bao gồm thuế VAT

Kinh doanh0935 357 789Dịch vụ0981 357 789

Thông tin liên hệ

  • 248 Lê Duẩn - Tp Đông Hà - Quảng Trị
  • mazda.quangtri.kd@vinamazda.vn
  • 02333 555 555
  • 02333 555 558
  • Thời gian làm việc:
    8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
    8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin